Pronájem lešení

  Rozmer lešení  v m2 Cena za den
  Pronájem lešení 1-50 8,00 EUR
  Pronájem lešení 51-150 0,12 EUR / m2
  Pronájem lešení 151-300  0,10 EUR / m2 
  Pronájem lešení 301-500 0,09 EUR / m2
  Pronájem lešení 500 a víc 0,08 EUR / m2

 

  Ostatní lešenářske práce Cena za práce
  Lešenářske práce (montáž a demontáž) 2,40 EUR / m2
  Síte - montáž, demontáž, prenájem 65 EUR / 100 m2 na 30dnů

 
Poznámky:

  • 1m2 fasádního lešení se rozumí 1m2 pohledové plochy lešení
  • pohledová plocha lešení je délka lešení x pracovní výška
  • pracovní výška lešení je výška 2m nad nejvyšší podlážku lešení


Přesné určení
cen se provádí před zahájením prací